Tilmeldte
11
Navn Bemærkning Bestået basic 1 (Element-del) Bestået basic 1 (Komponent-del)
Freja Wendrich bestået Element-delen
Isabella Rask Drube
Julie Borg Roth bestået Element-delen
Mathilde Silja Munkhøj
Maya Isling Pai bestået Komponent- og Element-delen bestået Komponent- og Element-delen
Sarah Blomgren-Hansen
Sofie Molter bestået Komponent- og Element-delen bestået Komponent- og Element-delen