FunSkate-mærker 

 
FunSkate-mærkerne kaldes også DSU klubmærker og bruges af de fleste danske skøjteklubber.

 

Mærkerne har først og fremmest det formål, at løberne selv kan konstatere og få bevis for, at de hele tiden lærer noget nyt. Derudover bruger vi mærkerne til at sætte løberne på de rigtige hold til FunSkate-konkurrence, så konkurrencerne er jævnbyrdige.

Vi holder mærkeprøve med jævne mellemrum i løbet af sæsonen. Træner giver besked.

 
 

Klubmærke 1:
Lægger vægt på balancen.

Løberen skal kunne følgende:

 

Forlæns:

 • Balance på to fødder, øjnene skal fokusere
 • Gå på stedet
 • Gå forlæns (pingvin-gang)

 

 

Baglæns:

 • Gå baglæns (mindst otte trin)

 

 

Stop:

 • Falde, hvor man kan rejse sig op igen
 • Lave "sne"

 

 

Vendinger:

 • Kvarte vendinger på to fødder på stedet

 

 

Pirouetter:

 • Gå rundt på stedet

 

 

Spring:

 • To-fods hop på stedet

 

 

 

Klubmærke 2:
Lægger vægt på at glide forlæns.
Løberen skal kunne følgende: 

 

Forlæns:

 • Flere på hinanden følgende afsæt med glidefase (forlæns). Mindst otte afsæt
 • Glide forlæns, start på to fødder – slut på en fod
 • Glide forlæns halvt i hug
 • Forlæns rødspætter

 

 

Baglæns:

 • Gå baglæns med noget glid

 

 

Stop:

 • Forlæns sneplov eller forlæns ½ sneplov

 

 

Vendinger:

 • Halv vending på stedet på to fødder

 

 

Pirouetter:

 • To-fods pirouette

 

 

Spring:

 • To-fods hop fra forlæns glid på to fødder

 

 

 

Klubmærke 3:
Lægger vægt på at glide baglæns
Løberen skal kunne følgende:

 

Forlæns:

 • Forlæns slalom – skiftevis på to fødder og en fod

 

 

Baglæns:

 • Sekvens af baglæns afsæt/glidefase (mindst otte trin)
 • Baglæns glid, start på to fødder – slut på en fod
 • Baglæns rødspætter

 

 

Stop:

 • Baglæns sneplov eller baglæns ½ sneplov

 

 

Vendinger:

 • To-fods vending fra forlæns til baglæns
 • To-fods vending fra baglæns til forlæns

 

 

Pirouetter:

 • To-fods pirouette med løft af skiftevis højre og venstre fod

 

 

Spring:

 • To-fods hop fra baglæns glid

 

 

 

Klubmærke 4:
Der lægges vægt på skær.
Løberen skal kunne følgende:  

 

Forlæns: 

 • Forlæns løb på kurve med uret, start på to fødder – slut på en fod
 • Forlæns løb på kurve mod uret, start på to fødder – slut på en fod
 • Kryds i sidelæns gang • Højre over venstre • Venstre over højre

 

 

Baglæns:

 • Baglæns løb på kurve med uret, start på to fødder – slut på en fod
 • Baglæns løb på kurve mod uret, start på to fødder – slut på en fod
 • Baglæns slalom – skiftevis på to fødder og en fod

 

 

Stop: 

 • Forlæns ski stop på to fødder

 

 

Vendinger:

 • Vending på kurve fra forlæns til baglæns og fra baglæns til forlæns (på to fødder)
 • Vending på kurve fra forlæns til baglæns på en fod • Udvendig • Indvendig

 

 

Pirouetter: 

 • Forlæns en-fods pirouette (en omdrejning)
 • To-fods siddepirouette

 

 

Spring: 

 • To-fods hop fra forlæns til baglæns og fra baglæns til forlæns på kurve

 

 

 

 

Klubmærke 5:
Der lægges vægt på tryk.
Løberen skal kunne følgende:

 

Forlæns: 

 • Forlæns afsæt i cirkel med uret
 • Forlæns afsæt i cirkel mod uret
 • Forlæns kryds i 8-tal
 • Halvcirkler • Venstre/højre/venstre og hold på bue • Højre/venstre/højre og hold på bue

 

 

Baglæns: 

 • Baglæns afsæt i cirkel med uret
 • Baglæns afsæt i cirkel mod uret

 

 

Stop:

 • En-fods stop

 

 

Vendinger:

 • Vending på kurve fra baglæns til forlæns med fodskifte, også kaldt mohawk

 

 

Pirouetter: 

 • Forlæns en-fods pirouette (mere end en omdrejning)
 • Baglæns en-fods pirouette (en omdrejning)

 

 

Spring:

 • En-fods spring fra forlæns til baglæns (tretalsspring)
 • Forlæns harehop

 

 

 

Klubmærke 6:
Der lægges vægt på fart.
Løberen skal kunne følgende:

 

Forlæns:

 • Hurtigt løb forlæns rundt langs banden en omgang med uret
 • Hurtigt løb forlæns rundt langs banden en omgang mod uret

 

 

Baglæns:

 • Hurtigt løb baglæns rundt langs banden en omgang med uret
 • Hurtigt løb baglæns rundt langs banden en omgang mod uret
 • Baglæns kryds i 8-tal
 • Halvcirkler

 

 

Stop:

 • Forlæns ski stop på to fødder med fart

 

 

Vendinger:

 • Afsæt i cirkel med kryds og vending (tretal eller mohawk) – skiftevis to af hver
 • Vendinger på kurve fra forlæns til baglæns med fodskifte (mohawk)
 • Vending på kurve fra baglæns til forlæns på 1 fod (tretalsvending)

 

 

Pirouetter:

 • En-fods pirouette med forlæns udvendig spiralindgang (mere end en omdrejning)
 • Baglæns en-fods pirouette (mere end en omdrejning) 

 

Spring:

 • Baglæns tå-spring
 • Kraftfuldt spring med rotation – også kaldet skøjtespring

 

 

Klubmærke 7:
Der lægges vægt på yderligere udvikling.
Løberen skal kunne følgende:

Forlæns:

 • Halvcirkler med midterakse
 • Hurtigt forlæns løb rundt langs banden, med kryds i hver ende med uret
 • Hurtigt forlæns løb rundt langs banden, med kryds i hver ende mod uret
 • Forlæns løbetrin (progressiv)
 • Forlæns chassé
 • Forlæns crossrolls eller swing rolls

 

Baglæns:

 • Halvcirkler med midterakse
 • Hurtigt baglæns løb rundt langs banden, med kryds i hver ende med uret
 • Hurtigt baglæns løb rundt langs banden, med kryds i hver ende mod uret
 • Baglæns løbetrin (progressiv)
 • Baglæns chassé
 • Baglæns crossrolls eller swing rolls

 

Stop:

 • Hurtigt forlæns løb,- stop
 • Hurtigt baglæns løb, - stop

 

Vendinger:

 

 • Enkel, fastlagt trinserie (indeholdende tretaller og mohawk-vendinger)

 

Pirouetter:

 

 • En-fods pirouette med indgang fra bagl. kryds
 • Siddepirouette (1 omdrejning)
 • Baglæns siddepirouette (1 omdrejning)

 

Spring:

 

 • Skøjtespring fra baglæns kryds
 • Tå-loop
 • Salchow
 • ½ flip eller ½ lutz 

 

Banner